KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH NHẬP HỌC (18/04/2017)

Lớp TC vận hành máy thi công nền – B2 K43

- Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trong các cơ sở dạy nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017;

- Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh;

- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban thư ký Hội đồng tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh lập kế hoạch đón học sinh nhập học, cụ thể như sau:    

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV nhập học đúng nguyện vọng và đúng quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Tạo cho HS-SV ấn tượng tốt đẹp về trường. Giúp HS-SV sớm ổn định nơi ăn, ở để yên tâm học tập.

2. Yêu cầu

- Việc tiếp nhận HSSV nhập học phải được tiến hành nghiêm túc nhanh gọn, khoa học.

- Cập nhật, báo cáo kịp thời kết quả HSSV nhập học và những phát sinh để phục vụ cho việc tổ chức quản lý và giảng dạy của trường.

II. NỘI DUNG

Tổ chức đón HS lớp TC Vận hành máy thi công nền B2 K43 nhập học.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian: từ 8h00 ngày 20/04/2017.

- Địa điểm: tại văn phòng Khoa Động lực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa Động lực

Cử giáo viên chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đón học sinh nhập học theo quy định.

2. Phòng Công tác học sinh sinh viên

- Sắp xếp bố trí phòng ở cho HS-SV có nhu cầu ở nội trú;

- Trực an ninh, y tế trong quá trình đón HS-SV nhập học.

3. Phòng Nghiên cứu khoa học

Phối hợp với các đơn vị liên quan đưa tin lên website của nhà trường.

4. Phòng Tài chính

Cử nhân viên trực thu học phí trong suốt quá trình đón HS-SV nhập học.

5. Ban tuyển sinh

- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển các hệ gửi phòng Tài chính, phòng CTHSSV, các các đơn vị liên quan.

- Trực chỉnh sửa hoặc giải quyết các thủ tục phát sinh trong hồ sơ HS-SV.

6. Đoàn thanh niên

Cử đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn HS-SV đến nhập học và đến ở nội trú.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức nhập học cho học sinh hệ Trung cấp Vận hành máy thi công nền B2 K43, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra./.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.