Đố bạn nhìn hình đoán cụm từ tiếng Anh (19/04/2017)

Mỗi hình dưới đây đều miêu tả một cụm từ nổi tiếng trong tiếng Anh, điều đặc biệt là các cụm từ này đều có từ chỉ đồ ăn. Bạn thử đoán xem các cụm từ này là gì nhé.

Ví dụ:

 


Nhìn hình này bạn nghĩ đến cụm từ gì trong tiếng Anh mà trong đó có từ chỉ đồ ăn/uống?

Nhìn hình này bạn nghĩ đến cụm từ gì trong tiếng Anh mà trong đó có từ chỉ đồ ăn/uống?

 

Hình trên khiến chúng ta nghĩ đến cụm từ “not my cup of tea”. Nghĩa của cụm từ “one’s cup of tea” là “người (vật) làm cho vui thích; người (vật) mình ưa; người vật hợp với mình”.

Bạn thử nhìn các hình dưới đây và đoán các cụm từ trong tiếng Anh nhé. Lưu ý là các cụm từ này đều có từ chỉ đồ ăn.

 


Gợi ý: Trong hình này có dưa chuột, vậy thì cụm từ đánh đố sẽ có từ cucumber đấy.

Gợi ý: Trong hình này có dưa chuột, vậy thì cụm từ "đánh đố" sẽ có từ "cucumber" đấy.

 

Tương tự như thế, bạn đoán cụm từ tiếng Anh từ những hình này nữa nhé:


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 


Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

Nhìn hình này, bạn nghĩ đến cụm từ nào trong tiếng Anh?

 

Chúng tôi sẽ đăng đáp án vào sáng mai.

 

Tổng hợpTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.