Nội quy, quy chế HSSV năm học 2017-2018 (21/09/2017)

Các quy định của Học sinh, Sinh viên khi học tập tại nhà trường năm học 2017-2018

Click vào đây để xem chi tiết  quy chế công tác học sinh, sinh viên năm 2017.

Click vào đây để xem chi tiết thông tư Số: 17/2017/TT-BLĐTBXH.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.