QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN (05/01/2018)

Các quy định của Học sinh, Sinh viên khi học tập tại nhà trường năm học 2017-2018

 

Click vào đây để xem chi tiết  quy chế đánh giá học sinh, sinh viên năm 2017.

Click vào đây xem hướng dẫn cách đánh gia xếp loại.

Click vào đây mâu đánh gia xếp loại.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.