Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm (03/12/2018)

Giới thiệu

 

VĂN PHÒNG:    Phòng 101 Nhà H5, Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng

ĐIỆN THOẠI:      0203.3851240 / 0203.6289225                       Hotline: 0968 580 708

Webite: http://www.cic.edu.vn/trang-chu/tin-tuyen-dung

Facebook:  Facebook.com/TuyensinhQuangNinhCIC

TRƯỞNG BAN: ThS. Vũ Quốc Toàn

     ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CNV

       Tổng số CB, GV, CNV của ban là 05, trong đó trình độ Thạc sỹ 02, Đại học 03.

    CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

        Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo của nhà Trường;

        Thông tin tuyên truyền phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường;

        Tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp ra trường;

        Tư vấn, hỗ trợ công tác bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới, bảo hiểm thân thể cho cán bộ, giáo viên, HSSV trong Trường;

        Quản lý di chuyển quân dự bị (nghĩa vụ quân sự của HSSV trong độ tuổi).

 

DANH SÁCH CB, GV, CNV 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

SĐT

1

Vũ Quốc Toàn

1981

Thạc sĩ

Giám đốc TT

0968580708

2

Nguyễn Văn Khánh

1977

Đại học

P. Giám đốc TT

0904036316

3

Nguyễn Thị Dung

1981

Thạc sĩ

P. Giám đốc TT

0945052660

4

Bùi Thị Nhiễu

1982

Thạc sĩ

Giảng viên

0963738855

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1978

Đại học

Chuyên viên

0986755609

6

Nguyễn Xuân Sơn

1987

Đại học

Nhân viên

0977469444

7

Nguyễn Hải Yến

1989

Đại học

Nhân viên

0979950466

8

Phạm Thị Yến

1987

Đại học

Giáo viên

0944640033

9

Nguyễn Bích Hải

1978

Đại học

Giảng viên

0906224234

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.