Giới thiệu (04/12/2018)

THẾ HỆ HIỆU TRƯỞNG TIỀN NHIỆM

 

 

 

Ông Trần Đình Tụng 

(Từ 10/1977 đến 06/1978)

 

 

 

Ông Phạm Văn Tiếp

(Từ 06/1978 đến 02/1981)

 

 

 

NGND Nguyễn Trọng Thuận

(Từ 02/1981 đến 11/2000)

 

 

 

NGƯT, TS. Lương Văn Tiến

(Từ 11/2000 đến 07/2017)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.