Phần mềm học và thi thử 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ (bao gồm xe Mô tô và Ô tô) (10/06/2020)

Bộ tài liệu 600 câu hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ dành cho việc đào tạo sát hạch GPLX ô tô, mô tô được phát hành bở Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam năm 2020. Chính thức được đưa vào áp dụng tại các điểm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe trên toàn quốc chính thức từ ngày 1/8/2020.

   Tải 2 file bộ cài tại đây:

Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng biên soạn phần mêm học và phần mềm thi thử sát hạch (Tổng cục đường bộ phát hành) học viên có thể tải chính thức tại đường dẫn:  http://www.cic.edu.vn/data/phanmem/600cau.zip Đối với window 7  trở xuống trước khi sử dụng máy tính phải được cài net framework 4.5 theo đường dẫn sau: http://www.cic.edu.vn/data/phanmem/donet45.exe

            Nhằm nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông của đội ngũ lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sửa đổi, bổ sung và ban hành Bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe và phần mềm dùng để học, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

           Bộ 600 câu hỏi được biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Giao thông đường bộ, các kiến thức cơ bản trong giáo trình đào tạo lái xe mới ban hành, bộ câu hỏi của một số quốc gia trong khu vực và thế giới; tham khảo ý kiến góp ý của các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kế thừa những nội dung phù hợp và khắc phục những tồn tại, hạn chế của bộ 450 câu hỏi đã ban hành năm 2013.

             Bộ 600 câu hỏi ban hành lần này có nhiều đổi mới, đã thay một số câu hỏi không thực sự cần thiết đối với người lái xe; bổ sung các câu hỏi liên quan đến kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; bổ sung một số câu hỏi “mang tính điều kiện”, yêu cầu người lái xe bắt buộc phải nhớ mỗi khi tham gia giao thông; các câu hỏi được điều chỉnh sát với thực tế, có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, mỗi câu hỏi chỉ có một phương án trả lời đúng nhất, khuyến khích học viên tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu bản chất các câu hỏi, tránh học vẹt, học tủ.

             Với cuốn sách này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mong muốn từng học viên, từng người lái xe nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Pháp luật Giao thông đường bộ, hình thành kỹ năng lái xe an toàn, lái xe có văn hóa, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tập thể những người biên soạn rất mong nhận được ý kiến góp ý của các học viên, người lái xe và những người có dịp sử dụng, tìm hiểu cuốn sách này.

Nội Dung 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Lái Xe

Trong bộ tài liệu 600 câu hỏi thi sát hạch B2 mới nhất sẽ gồm 8 chương. Trong đó sẽ bao gồm những khái niệm, quy tắc, biển báo và bổ sung thêm 60 câu hỏi điểm liệt. Các bạn có thể tham khảo cấu trúc 600 câu hỏi theo mục sau đây:

CHƯƠNG LƯỢNG CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 166 CÂU. TỪ CÂU 1 -> 166.  
CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI 26 CÂU. TỪ CÂU 167 -> 192.  
CHƯƠNG 3: VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE 21 CÂU. TỪ CÂU 193 – 213.  
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT LÁI XE 56 CÂU. TỪ CÂU 214 -> 269.  
CHƯƠNG 5: CẤU TẠO VÀ SỮA CHỮA 35 CÂU. TỪ 270 – 304.  
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 182 CÂU. TỪ 305 – 486.  
CHƯƠNG 7: GIẢI THẾ SA HÌNH VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG 114 CÂU. TỪ CÂU 487 – 600.  
CHƯƠNG 8: TÌNH HUỐNG MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG 60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT  

CÁCH SỬ DỤNG 600 CÂU HỎI THI LÁI XE

 • Câu hỏi dùng cho sát hạch GPLX hạng B2, C, D, E và các hạng F sẽ gồm 600 câu, trong đó sẽ có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch GPLX hạng B1 sẽ gồm 574 câu trong 600 câu hỏi (trừ 26 câu về nghiệp vụ vận tải) và đi kèm là 60 câu hỏi điểm liệt ô tô như như trên.
 • Câu hỏi dùng cho việc sát hạch cấp GPLX hạng A3, A4 sẽ gồm 500 câu hỏi, trong đó sẽ có 54 câu hỏi tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Loại trừ các câu hỏi về hạng mục không liên quan bao gồm: 26 câu nghiệp vụ vận tải, 35 câu cấu tạo và sữa chữa, 39 câu hỏi kỹ thuật lái xe.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch giấy phép lái xe mô tô A2 gồm 400 câu, trong đó có 50 câu hỏi điểm liệt. Loại trừ các câu hỏi không liên quan bao gồm: 5 câu hỏi khái niệm định nghĩa, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 17 câu hỏi về văn hóa giao thông, 39 câu hỏi về kỹ thuật lái xe ô tô, 35 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa ô tô và 79 câu hỏi tình huống sa hình về điều khiển ô tô.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch thi giấy phép lái xe A1 các hạng gồm 200 câu, trong đó có 20 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Loại trừ các phần câu hỏi sử dụng cơ bản không liên quan đến kiến thức, kỹ năng đối với hạng A1 và các câu hỏi liên quan đến hạng ô tô.

CẤU TRÚC ĐỀ THI SÁT HẠCH GPLX CÁC HẠNG

Hạng B1

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX hạng B1 số tự động và Hạng B1 sẽ có 30 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 06 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 09 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 09 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng B2

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX hạng B2 sẽ có 35 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 10 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 10 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng C

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX tải C và Hạng C sẽ có 40 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 14 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 11 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng D,E, F, FC

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX D,E, F, FC sẽ có 45 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

01 câu về phần khái niệm.

 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 16 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 14 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng A1, A2, A3, A4

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX mô tô các hạng A1, A2, A3, A4 sẽ có 25 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 06 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 01 câu hỏi về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sữa chữa.
 • 7 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 7 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Download 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe

Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng biên soạn phần mêm học và phần mềm thi thử sát hạch (Tổng cục đường bộ phát hành) học viên có thể tải chính thức tại đường dẫn:  http://www.cic.edu.vn/data/phanmem/600cau.zip

Ghi chú:

Đối với window 7  trở xuống trước khi sử dụng máy tính phải được cài net framework 4.5 theo đường dẫn sau: http://www.cic.edu.vn/data/phanmem/donet45.exe

 

 

Tải phần mềm mô phỏng và luật giao thông đường bộ theo 2 trang dưới đâyTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.