Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (17/05/2021)

Ngày 14/05/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban mở rộng để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng tiếp theo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Nguyễn Thị Việt Hương, Phạm Vũ Quốc Bình. Lãnh đạo các Vụ đơn vị thuộc Tổng cục. Tham dự Hội nghị có 20 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự bằng hình thức trực tuyến.

 

 

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng (ngồi giữa) chủ trì Hội nghị

 

Chánh Văn phòng Tổng cục Nguyễn Hải Cường đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trong đó nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về GDNN, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan và trong hệ thống cơ sở GDNN. Các Vụ, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục

 

Hướng dẫn, đề nghị UBND các địa phương đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GDNN và nhân lực có kỹ năng nghề, với 5 trọng tâm là: (i) Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tuyển sinh tạo niềm tin, đồng thuận xã hội về phát triển GDNN; các địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông về GDNN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn nhằm thúc đẩy sự chủ động của các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông; bố trí kinh phí cho công tác truyền thông về GDNN; (ii) Đổi mới công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện phân luồng, tuyển sinh GDNN để thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học vào GDNN theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; (iii) Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; (iv) Tăng cường nguồn lực đầu tư; rà soát, đẩy mạnh triển khai, quản lý hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan đến GDNN; có chính sách chủ động hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trình độ GDNN, phù hợp với điều kiện của địa phương và các quy định của pháp luật; (v) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực GDNN.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

 

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục giảng dạy, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở GDNN theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật GDNN và khoản 4 Điều 28 của Luật Giáo dục.

 

Đề xuất các dự án, tiểu dự án trong lĩnh vực GDNN thuộc 03 CTMTQG giai đoạn 2021-2025, gồm: (1) CTMTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội: Tiểu dự án “Đổi mới và phát triển hệ thống GDNN chất lượng cao”; “Đào tạo nghề cho một số đối tượng chính sách”; (2) CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN: Tiểu dự án “Phát triển GDNN và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN”; (3) CTMTQG Xây dựng nông thôn mới: Dự án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn” và Chương trình đầu tư công “Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện bảo đảm chất lượng cho các cơ sở GDNN chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và G20”.

 

Tập trung rà soát quy trình thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị "Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục GDNN" nhằm cập nhật các xu hướng về GDNN trên thế giới và định hướng của Việt Nam, qua đó nắm bắt các cơ hội, thách thức, thời cơ, đón đầu xu hướng phát triển, đổi mới tư duy.

 

Đổi mới công tác điều hành chỉ đạo của cơ quan Tổng cục; chuyển sang sử dụng hệ điều hành trực tuyến Emolisa từ tháng 5/2021; triển khai nâng cấp và đồng bộ dữ liệu hệ điều hành Egdnn với hệ điều hành Emolisa. Nhờ đó, đã gắn với trục văn bản liên thông quốc gia, ứng dụng chữ ký số, phát hành văn bản nhanh, kiểm tra được phần tiếp nhận văn bản và thực hiện xử lý; khai thác thông tin thuận lợi; rút ngắn thời gian trình xử lý; theo dõi xử lý công việc. Đồng thời, đang khẩn trương hoàn thiện và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại cơ quan Tổng cục.

 

Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp; phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề: "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Skilling up Việt Nam” nhằm mục đích tuyên truyền về vai trò, giá trị của kỹ năng lao động trong đời sống kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; tuyên truyền sâu rộng về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam - 4/10.

 

 

Bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

 

Ngay sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 và thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH này 28/4/2021 của Bộ LĐTBXH, Tổng cục đã có chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN trên cả nước quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; các cơ sở GDNN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường học tập an toàn; đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 cho học sinh, sinh viên GDNN khi đi học trở lại.

 

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi của đại diện các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các ý kiến đã nêu nên những khó khăn trong tình hình hiện nay như: Xem xét các kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện như Thi kỹ năng nghề; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp…; Công tác tuyển sinh GDNN gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19; các cơ sở GDNN được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho trường khi hoạt động học tập được nối lại; Cần thay đổi phương pháp, nội dung đào tạo… để thích ứng với điều kiện mới; Cơ sở vật chất của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng được với điều kiện mới; Công tác báo cáo số liệu gặp khó khăn do thời gian ngắn, các báo cáo có nhiều nội dung…

 

 

Ông Đặng Minh Sự - Đại diện Sở LĐTB&XH TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

 

 Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của của các đại biểu dự Hội nghị, Tổng cục trưởng đề nghị Tổng cục, các sở, các trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đề nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 của Tổng cục có văn bản hướng dẫn các cơ sở GDNN triển khai tiếp. Về công tác tuyển sinh, đào tạo đề nghị các đại biểu nghiên cứu 10 vấn đề nóng của ngành giáo dục cần phải khắc phục theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính để có tham mưu cho các cấp lãnh đạo.

 

Về một số công việc cụ thể của Tổng cục: Tập trung vào công việc chuyên môn, chú ý các vấn đề mà địa phương, cơ sở, người học, người dân quan tâm và rà soát các quy định hiện hành để kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp, những quy định mới mạnh dạn đề xuất thí điểm để hoàn thiện dần theo tinh thần không nóng vội nhưng cũng không quá cầu toàn mà làm cản trở sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp. Các Vụ, đơn vị tham mưu các văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở liên quan đến công việc chuyên môn, đề nghị rà soát lại công tác báo cáo của các địa phương theo tinh thần chia sẻ tài nguyên chung, hạn chế yêu cầu địa phương báo cáo trùng nội dung, đột xuất. Tổng cục trưởng cũng đề nghị các Sở, các trường tham gia, vận động tham gia cuộc thi viết về giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần gắn công tác truyền thông với tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng lấy hiệu quả, hài lòng của người dân làm thước đo, không truyền thông phô trương thành tích.

 

            Đối với các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng đánh giá cao một số tỉnh đã có kế hoạch của tỉnh về giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trong đó phân công trách nhiệm của các sở, ngành trong công tác giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục trưởng đề nghị tập trung công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của Bộ. Tổng cục trưởng cũng thông tin Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định hỗ trợ dạy nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay Tổng cục đang phối hợp với Cục Việc làm để hướng dẫn triển khai, tạo nguồn học viên cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với vấn đề Dạy văn hóa trong trường nghề: Phó Thủ tướng đã có kết luận và Văn phòng chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng. Tổng cục trưởng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, giáo dục nghề nghiệp sẽ cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19 và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.