Hướng về Năm Thanh niên (03/03/2011)

TP - Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa IX chiều 28 - 9, Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Võ Văn Thưởng đề nghị toàn Đoàn chuẩn bị những nội dung cơ bản cho năm 2011 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn.

 Năm 2011 được Ban Bí thư T.Ư Đảng chọn là Năm Thanh niên nên xu hướng các chương trình, phần việc ngoài việc nhằm phát huy vai trò xung kích của TN còn phải gần gũi với xã hội. Anh Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên góp ý cho các văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trước đó, Hội nghị thảo luận bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác Đoàn vụ.

Trước thực tế mức đóng Đoàn phí quá thấp áp dụng hơn 10 năm nay, nhiều đoàn viên, cơ sở Đoàn đề nghị tăng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất mức thu từ 1.000 đồng/tháng lên 2.000 đồng/tháng đối với đoàn viên không hưởng lương và từ 2.000 đồng/tháng lên 5.000 đồng/tháng đối với đoàn viên hưởng lương. Đối với tổ chức Đoàn ở nước ngoài, đoàn viên đóng đoàn phí tối thiểu 5.000 đồng và đoàn phí được giữ lại 100% phục vụ công tác đoàn ở nước ngoài.

Ban Thường vụ biểu quyết thông qua mức tăng đoàn phí và quyết định áp dụng mức thu từ ngày 1-1-2011; đồng thời quy định tuổi kết nạp Đoàn đối với người được kết nạp tròn 15 tuổi (15 tuổi cộng 1 ngày) và không quá 30 tuổi tại thời điểm xét kết nạp.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.