Năm điều bác Hồ dạy Thanh niên (19/04/2011)

Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào

5 ÐIỀU BÁC HỒ DẠY THANH NIÊN (2/9/1965)

1. Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ,
hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đầu, xung phong đi đầu trong sự
nghiệp chống mỹ, cứu nước.
2. Phải tin tưởng sạu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường
đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa
cá nhân và chủ nghĩa tự do.
3. Luôn luôn trao dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn.
Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng
tiến bộ mãi.
4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự để
cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.
5. Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho
đàn em noi theo.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.