Các mẫu công văn (19/04/2011)

Các mẫu công văn

Mẫu số 1 Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) dùng cho cấp chi đoàn.doc Mẫu số 1 Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) dùng cho cấp chi đoàn.doc
30K      Tải xuống  
Mẫu số 2 Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) Dùng cho cấp LCĐ.doc Mẫu số 2 Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) Dùng cho cấp LCĐ.doc
29K      Tải xuống  
Mẫu số 3 Mẫu báo cáo.doc Mẫu số 3 Mẫu báo cáo.doc
29K      Tải xuống  
Mẫu số 4 Giấy mời.doc Mẫu số 4 Giấy mời.doc
29K     Tải xuống  
Mẫu số 5 Báo cáo sơ kết học kỳ... dùng cho cấp chi đoàn.doc Mẫu số 5 Báo cáo sơ kết học kỳ... dùng cho cấp chi đoàn.doc
36K      Tải xuống  
Mẫu số 6 Báo cáo (dùng cho báo cáo thành tích cá nhân để xét khen thưởng của của các cấp.doc Mẫu số 6 Báo cáo (dùng cho báo cáo thành tích cá nhân để xét khen thưởng của của các cấp.doc
29K      Tải xuống  
Mẫu số 7 Biên bản cuộc họp.doc Mẫu số 7 Biên bản cuộc họp.doc
30K      Tải xuống  
Mẫu số 8 Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, hoặc LCĐ (Tuỳ theo từng cấp để thay tên đơn vị).doc Mẫu số 8 Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, hoặc LCĐ (Tuỳ theo từng cấp để thay tên đơn vị).doc
28K      Tải xuống  
Mẫu số 9 Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.doc Mẫu số 9 Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.doc
28K      Tải xuống  
Mẫu số 10 Biên bản đại hội chi đoàn.doc Mẫu số 10 Biên bản đại hội chi đoàn.doc
27K      Tải xuống  
Mẫu số 11 Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn.doc Mẫu số 11 Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn.doc
29K      Tải xuống  
Mẫu số 12 Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu.doc Mẫu số 12 Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu.doc
21K      Tải xuống  
Mẫu số 14 Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn.doc Mẫu số 14 Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn.doc
27K      Tải xuống  
Mẫu số 15 Báo cáo công tác đoàn và phong trào sinh viên (Dùng cho cấp LCĐ, cấp Chi đoàn dùng thì phải thay tên Đơn vị cho phù hợp).doc Mẫu số 15 Báo cáo công tác đoàn và phong trào sinh viên (Dùng cho cấp LCĐ, cấp Chi đoàn dùng thì phải thay tên Đơn vị cho phù hợp).doc
33K      Tải xuống  
Mẫu số 16 Biên bản họp xét giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.doc Mẫu số 16 Biên bản họp xét giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.doc
34K      Tải xuống  
Mẫu số 17 Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.doc Mẫu số 17 Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.doc
31K      Tải xuống  
Mẫu số 18 Hướng dẫn nhận xét đoàn viên hàng năm.doc Mẫu số 18 Hướng dẫn nhận xét đoàn viên hàng năm.doc
23K      Tải xuống  
Mẫu số 19 Hướng dẫn giới thiệu đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn..doc Mẫu số 19 Hướng dẫn giới thiệu đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn..doc
22K      Tải xuống  
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.