Thông báo - Lịch trực Văn phòng đoàn (27/04/2011)

Để duy trì sự phát triển của Đoàn, BCH Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đã họp và quyết định đưa ra lịch trực Văn phòng đoàn. Đề nghị các liên chi đoàn Khoa theo dõi và bố trí đoàn viên của mình trực Văn phòng đoàn đúng lịch đã quy định

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN & XD
 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        LỊCH TRỰC VP ĐOÀN TRƯỜNG
                                  
STT
NGÀY TRỰC
ĐƠN VỊ TRỰC
1
THỨ HAI
LCĐ KHOA CƠ KHÍ
2
THỨ BA
LCĐ KHOA XÂY DỰNG
3
THỨ TƯ
LCĐ KHOA KINH TẾ
4
THỨ NĂM
LCĐ KHOA KỸ THUẬT MỎ
5
THỨ SÁU
LCĐ KHOA ĐIỆN
6
THỨ BẨY
LCĐ KHOA ĐỘNG LỰC
 
- Thời gian trực:
                                + Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
                                + Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’
- Các đồng chí được phân công phải đảm bảo trực đúng thời gian quy định, giải quyết những công việc liên quan và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác của mình. Ngoài ra, còn thực hiện những công việc đột xuất khi có yêu cầu.
 
                                         Uông Bí, Ngày 01 tháng 01 năm 2011
                                              T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                           
                                                                                 Bí thư  
    
 
                                                                          Bùi Tuấn Anh
 

 


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.