Rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (29/04/2011)

(Dân trí) - Rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn pháp luật trên địa bàn để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này.

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2011 của ngành giáo dục.

Cụ thể, đối với các Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT yêu cầu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” phù hợp với tình hình địa phương.

Bố trí đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân (GDCD), môn pháp luật đúng chuyên môn đào tạo. Rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDCD, môn pháp luật trên địa bàn để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này. Tổ chức tập huấn triển khai việc tích hợp PBGDPL trong môn học GDCD cấp THCS và THPT. Kết hợp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có nội dung PBGDPL.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ, biên soạn các tài liệu PBGDPL, trang bị tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, xây dựng một số mẫu thiết bị phục vụ việc giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường phù hợp với tình hình địa phương. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành Giáo dục.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cần bổ sung môn Pháp luật đại cương, môn pháp luật chuyên ngành vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học.

Bố trí đủ và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật, môn pháp luật đại cương. Kiện toàn Hội đồng (Ban) phối hợp công tác PBGDPL của trường; bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế và cán bộ làm báo cáo viên pháp luật. Đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

Các trường (khoa) sư phạm mở mã ngành đào tạo GDCD thành mã ngành đào tạo độc lập và tiếp tục hoàn thiện, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đội ngũ giáo viên GDCD ở các trình độ.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.