Thông báo nộp danh sách Chi đoàn (03/06/2011)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 – 2011 của ĐTN Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng. Để chuẩn bị cho việc xác nhận chuyển sinh hoạt Đoàn cho các Đoàn viên K3 chuẩn bị ra trường. Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị tất cả các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc gửi danh sách Đoàn viên thanh niên của chi đoàn mình.

Xem chi tiết: tại đây

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.