Thông báo tuyển sinh dạy nghề cho lao động nông thôn. (10/06/2011)

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển sinh lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sạu.

* Tên Nghề và thời gian đào tạo: Nghề Điện dân dụng thời gian đào tạo 3 tháng gồm các nội dung đào tạo sau (  Lắp đặt mạch điện dân dụng. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện dân dụng).

* Đối tượng tuyển sinh:
   Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động ở các phường xã thuộc Thành phố Uông bí, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất cách tác.
* Kinh phí đào tạo:
    Kinh phí đào tạo được Nhà nước hỗ trợ, người học không phải đóng học phí.
* Thủ tục và hồ sơ đăng ký:
    Lao động nông thôn có nhu cầu học nghề nộp Đơn đăng ký học nghề (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã:
Thời gian nộp Đơn đăng ký học nghề: Từ 10/6/2011 đến 30/6/2011
Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.
- Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh
* Thông tin liên hệ:
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 
- Địa chỉ: Trung tâm đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
- Điện thoại: 033 2473459 ; Fax: 033 3854302
- Cán bộ quản lý: Nguyễn Văn Tuấn
- Điện thoại: 033 2473459 ;   Di động: 0902136118 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.