Kết quả tốt nghiệp 2011 (25/06/2011)

Kết quả tốt nghiệp 2011

Khoa Động lực

Cao đẳng kỹ thuật ôtô 1K3
Cao đẳng kỹ thuật ôtô 2K3
Khoa Điện            
Cao đẳng kỹ thuật Điện 1K3
Cao đẳng kỹ thuật Điện 2K3
Cao đẳng kỹ thuật Điện 3K3
Khoa Cơ Khí

Cao đẳng công nghệ Hàn K3


Cao đẳng kỹ thuật Cơ khí 1K3
Cao đẳng kỹ thuật Cơ khí 2K3
Khoa Kỹ Thuật Mỏ Cao đẳng Cơ điện mỏ 1K3
Cao đẳng Cơ điện mỏ 2K3
Cao đẳng Khai thác mỏ 1K3
Cao đẳng Khai thác mỏ 2K3
Khoa Xây dựng Cao đẳng xây dựng cầu đường K3
Cao đẳng xây dựng dân dụng 1K3
Cao đẳng xây dựng dân dụng 2K3
Cao đẳng xây dựng dân dụng 3K3
Cao đẳng kinh tế xây dựng K3
Trung Tâm Đào Tạo Cao đẳng tin học K3
Khoa Kinh tế Cao đẳng kế toán 1K3
Cao đẳng kế toán 2K3
Cao đẳng kế toán 3K3
Cao đẳng kế toán 4K3
Hệ Liên thông Cao đẳng liên thông Cơ khí K2
Cao đẳng liên thông Điện K2
Cao đẳng liên thông kế toán K2
Cao đẳng liên thông xây dựng K2

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.