Bảng điểm tổng kết học năm học 2010 - 2011 (07/07/2011)

Điểm tổng kết học kỳ 2 và cả năm của lớp CĐ tin học khóa 4, Việt nam học khóa 4, TH tin học khóa 5, TH tin - k6.

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp CĐ Tin - K4

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp CĐ Việt nam học - K4

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp TH Tin - K5

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp CĐ Tin - K5

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp CĐ Việt nam học - K5

- Bấm vào đây xem bảng điểm của lớp TH Tin - K6

Ghi chú: Tất cả nhứng sinh viên phải học lại, học cải thiện điểm liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để biết lịch học lại và lịch học cải thiện điểm, dự kiến thời gian học bắt đầu từ ngày 20 - 7 - 2011.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.