Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại-tập 1 (10/08/2011)

giaotrinhquantridoanhng Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại tập 1 Tập 1: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh, thương mại trong cơ chế thị trường Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương 4: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại Chương 5: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương 6: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại Chương 7: Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại Chương 8: Dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại Chương 9: Bán hàng và quản trị bán hàng

cuonsach.net/ebook/giao-trinh-quan-tri-doanh-nghiep-thuong-mai-tap-1.htmlTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.