Giáo trình nguyên lý dự án đầu tư (16/08/2011)

Mục lục: Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án Chương 3: Lập kế hoạch dự án Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án Chương 7: Quản lý chất lượng dự án Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư Chương 10: Tài liệu tham khảo

http://cuonsach.net/ebook/giao-trinh-nguyen-ly-du-an-dau-tu.htmlTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.