KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 2 (03/06/2009)

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo QĐ số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007; Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2 ; Căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường; Nhà trường lập kế hoạch tổ chức thi lại tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2 như sau :

1. Thời gian ôn và thi lại tốt nghiệp.
- Thời gian  ôn thi lại tốt nghiệp từ ngày 28/11/08 đến ngày 06/12/2008.
- Xét tư cách thí sinh dự thi lại tốt nghiệp ngày 05/12/2008.
- Thi tốt nghiệp lý thuyết ngày 09/12/2008.
- Thi tốt nghiệp thực hành từ  ngày 10/12/2008.

2.Tổ chức thực hiện.
a. Phòng Đào tạo:
- Ra các quyết định cần thiết cho  kỳ thi lại tốt nghiệp.
- Chuẩn bị các số liệu cho hội đồng xét tư cách học sinh dự thi TN.
- Chù trì chính trong việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp khoá 2
b. Các khoa.

- Triển khai kế hoạch đến học sinh hệ Trung cấp khoá 2 phải thi lại tốt nghiệp
- Lập dự trù vật tư ôn và thi lại thực hành, gửi về phòng Đào tạo vào sáng ngày 26/11/2008.
.    - Duyệt nhà trường số tiết ôn tập và phân công giáo viên ôn tập cho học sinh.
- Chuẩn bị các điều kiện để thi tốt nghiệp thực hành.

Trên đây là kế hoạch thi lại tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2, Hiệu Trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                            (Đã ký)


                                                                                                      Lương Văn TiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.