Quy định về việc cấp, xác nhận kết quả học tập cho HSSV (06/06/2009)

( Ban hành theo Quyết định số: 355/QĐ-TCĐCN&XD ngày21 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp và XD )

 Xem chi tiết: DownloadTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.