Thông báo đăng ký đề tài, sáng kiến cải tiến cấp trường năm 2012 (07/10/2011)

Thông báo đăng ký đề tài, sáng kiến cải tiến cấp trường năm 2012

Mẫu phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp trường  & Phiếu đề xuất sáng kiến cải tiến cấp trường năm 2012 tải tại đâyTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.