BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU FOXPRO VÀ VISUAL FOXPRO (20/10/2011)

Chương 1. Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Foxpro
Chương 2. Thao tác với bảng dữ liệu
Chương 3. Sắp xếp – Tìm kiếm – Thống kê
Chương 4. Lập trình trên Visual Foxpro
Chương 5. Khởi tạo Form.
Chương 6. Reports
Chương 7. Tạo Menu và quản lý đề án

Tải tại đây (Định dạng PDF)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.