Kế hoạch Chuyển giao công nghệ lập trình Vi điều khiển Robocon (20/10/2011)

KẾ HOẠCH
Chuyển giao công nghệ lập trình Vi điều khiển Robocon 

        Kính gửi: Các đơn vị
Nhằm chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi Sáng tạo robot năm 2012 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức của đội tuyển nhà trường đạt kết quả cao; Đồng thời trang bị cho giáo viên những kiến thức, công nghệ mới sử dụng trong cuộc thi robocon năm 2012, nhà trường kết hợp Công ty TNHH ứng dụng và phát triển Công nghệ VTECH mở lớp Chuyển giao công nghệ lập trình Vi điều khiển Robocon, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng: Giáo viên, sinh viên đang giảng dạy và học tập chuyên ngành KT Điện, KT Cơ khí  tại trường (Danh sách lớp học không quá 15 người).
2. Thời gian: thời gian sẽ bố trí từ 16/10 đến 13/11/2011.
3. Địa điểm:
Tổ chức tại trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng (Phía Công ty TNHH ứng dụng và phát triển Công nghệ VTECH sẽ cử giáo viên xuống giảng dạy)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nghiên cứu khoa học
Quản lý và giải quyết các chế độ liên quan đến lớp học.
2. Khoa Điện, Cơ khí
- Cử giáo viên, sinh viên của đơn vị mình tham gia lớp học
 - Đôn đốc giáo viên của đơn vị mình tham gia đầy đủ, đúng thành phần (Kèm theo danh sách giáo viên, sinh viên tham gia lớp học).
3. Phòng Tài chính
     Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán khóa học theo qui định.
Trên đây là kế hoạch Chuyển giao công nghệ lập trình Vi điều khiển Robocon, để lớp học đạt kết quả Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

- Khoa Điện, Cơ khí;
- Phòng Đào tạo, Tài chính KT;
- Lưu Phòng NCKH, VP. 

(Đã Ký)

Lương Văn Tiến

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.