Hội nghị sư phạm năm 2011 (21/10/2011)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Trung tâm đào tạo tổ chức hội nghị sư phạm năm 2011 nhằm triển khai kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học, đề suất các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và giáo dục sinh viên.

     Với sự có mặt đầy đủ 28/28 cán bộ, giáo viên và các đại biểu đã đóng góp ý kiến quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012  và các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Các đại biểu và giáo viên tích cực tham gia góp ý để thực hiện nhiệm vụ năm học như:

- Đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ cán bộ giáo viên.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện và đồ dùng dạy học như máy vi tính, máy chiếu.  
- Phát huy hoạt động tổ bộ môn và khả hợp tác giữa các giáo viên.
- Nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng về phương pháp tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ của mỗi giáo viên để phấn đấu nâng cấp nhà trường thành trường Đại học vào năm 2012.

ảnh Ban giám hiệu nhà trường dự hội nghị với Trung tâm đào tạo

Thầy Nguyễn Văn Tuấn giám đốc Trung tâm đào tạo trình bầy báo cáo tại hội nghị

Ý kiến chỉ đạo của thầy Nguyến Thế Công tại hội nghị

Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ và giáo viên năm học 2011 - 2012 Trung tâm đào tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học góp phần tích cực  vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.