Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/01/2012)

THÔNG BÁO
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

      - Căn cứ Thông tư số: 25/2009/TT- BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
      - Căn cứ Quyết định số: 574/QĐ- BXD ngày 27/5/2010 của Bộ Xây Dựng “về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý  dự án đầu tư xây dựng công trình”; 
      Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng mở lớp:
      + Lớp 1: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
      + Lớp 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
      1. Thời gian học như  sau:
-         Thời gian: Học ngoài giờ hành chính  khai giảng: Ngày 01/3/2012.
 Các lớp tiếp theo khai giảng tuần đầu hàng tháng
      2. Kinh phí: 
       a. Kinh phí lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:
        - Đối tượng xã hội:  1.780.000 đồng/01 học viên.
       - Riêng đối với HSSV trung cấp K6, cao đẳng k4 và cán bộ, CNV của Trường thì mức thu: 1.380.000 đ/01 học viên.
 
      b. Kinh phí lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
        - Đối tượng xã hội:  1 000.000 đồng/01 học viên.
       - Riêng đối với HSSV trung cấp K6, cao đẳng K4 và cán bộ,CNV của trường   thì mức thu: 700.000 đ/01 học viên.
 
      3. Đối tượng dự học: HSSV trung cấp K6 và cao đẳng K4 đang học tại Trường và Các cá nhân có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng.
      4. Kết thúc khóa học: học viên được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng.
      Mọi chi tiết xin đăng ký và nộp học phí tại :
        Khoa Xây Dựng  ( Thày Bắc )       Điện thoại: DĐ : 0912200841
       Trung tâm Đào tạo  Điện thoại: 033 2473 459 ;  DĐ : 0902136118;TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.