Bảng điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 (10/02/2012)

Bảng điểm tổng kết các kỳ 1 các lớp khóa 6, kỳ 3 các lớp khóa 5 và kỳ 5 các lớp khóa 4

- Bảng điểm lớp CĐ du lịch - K6 (Bấm vào đây xem chi tiết)

- Bảng điểm lớp lớp CĐ du lịch  - K5 (Bấm vào đây xem chi tiết)

- Bảng điểm lớp CĐ du lịch - K4 (Bấm vào đây xem chi tiết)

- Bảng điểm lớp CĐ Tin - K4 (Bấm vào đây xem chi tiết)

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.