Thông báo triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012 (31/01/2012)

THÔNG BÁO
V/v triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012

                        Kính gửi:  Các đơn vị 
                                          
          Nhằm phát động phong trào nâng cao trình độ chuyên môn và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của CB-GV trong nhà trường, Phòng Nghiên cứu khoa học thông báo cuộc họp triển khai các hoạt động NCKH năm 2012, cụ thể như sau:
1. Thời gian-địa điểm, thành phần tham dự:
          - Thời gian: 08h 00’, thứ 7 ngày 04/02/2012
          - Địa điểm: Hội trường tầng 2
          - Thành phần: Ban giám hiệu, Trưởng/phó các đơn vị, Tổ trưởng bộ môn, giáo viên là thạc sỹ của các đơn vị.
2. Nội dung cuộc họp:
          - Nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2011
          - Giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Trên đây là thông báo về cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2012, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ đã đề ra.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.