Thông báo tuyển sinh đại học năm 2012 hệ vừa làm vừa học (Tại chức cũ) (13/02/2012)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ)
 
Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2012 của các trường Đại học, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thông báo phối hợp tuyển sinh và liên kết đào tạo như sau:
1.  Các ngành tuyển sinh:
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh:
- Ngành Ô tô thời gian học 2 năm cấp bằng Kỹ sư.
- Ngành Công nghệ chế tạo máy gian học 2 năm cấp bằng Kỹ sư.
HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh (có đào tạo Đại học bằng 2):
- Ngành Ô tô thời gian học 5 năm cấp bằng Kỹ sư.
- Ngành Quản trị kinh doanh thời gian học 4 năm cấp bằng Cử nhân.
Trường Đại học Điện lực tuyển sinh:
- Ngành Hệ thống điện thời gian học 5 năm cấp bằng Kỹ sư.
- Ngành Nhiệt điện thời gian học 5 năm cấp bằng Kỹ sư.
2.  Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM có đủ điều kiện:
- Được UBND Xã, Phường hoặc Cơ quan, Đơn vị xác nhận.
- Có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp nghề trở lên (Liên thông đại học phải có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bằng 2 phải có Bằng tốt nghiệp Đại học).
- Đủ sức khoẻ học tập.
- Có Hồ sơ đăng ký theo quy định.
3. Thi tuyển sinh:  Tháng 4/2012
4. Điều kiện học tập: Ngoài giờ hành chính, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.
Nhận hồ sơ:    Tại Trung tâm đào tạo, đến hết ngày 20/03/2012
Liên hệ:      ĐT: 0332473459 - Trung tâm Đào tạo, Trường CĐ CN&XD
ĐC: Phường Phương Đông – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh;
Website: www.cic.edu.vn

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.