Thông báo bồi dưỡng Kỹ năng mềm (15/02/2012)

THÔNG BÁO
V/v bồi dưỡng Kỹ năng mềm
 

Kính gửi: Các Khoa/TT 
Hiện nay, nhà trường đã xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV nhằm trang bị thêm các kỹ năng giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội. Để tiến hành triển khai đưa chương trình vào giảng dạy nhà trường kết hợp với Công ty Cổ phần truyền thông và Đào tạo CSS mở lớp Bồi dưỡng Kỹ năng mềm cho giáo viên nhà trường, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia
- Giáo viên các đơn vị
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 8h00’ ngày 18/02/2012
- Địa điểm: Hội trường tầng 2.
          Trên đây là thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Kỹ năng mềm cho giáo viên, HSSV nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.