Không được tuyển sinh nếu không “3 công khai” (01/11/2009)

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các trường ĐH, CĐ phải thực hiện “3 công khai”. Bộ sẽ kiểm tra thực tế tại một số trường trước ngày 15/1/2010, những đơn vị nào không đáp ứng được yêu cầu trên thì không được tuyển sinh trong năm 2010.

 Nội dung mà Bộ yêu cầu các trường ĐH, CĐ thực hiện “3 công khai”:

Thứ nhất, công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế như các chuẩn đầu ra; Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm; Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

Thứ hai, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo; Số sinh viên/1 giảng viên chia theo ngành đào tạo; Số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng.

Thứ ba, công khai thu chi tài chính như Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009-2010); Các nguồn thu khác của trường; Ngân sách nhà nước cấp (nếu có) bao gồm chi thường xuyên, chi đầu tư; Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp; Kết quả kiểm toán năm 2008, năm 2009 (nếu có); Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; của cán bộ quản lý và của nhân viên phục vụ (năm 2008 và ước thực hiện năm 2009).

Bộ yêu cầu các trường công khai trên trang thông tin điện tử của trường và báo cáo về Bộ trước ngày 15/12/2009.

Bộ sẽ kiểm tra thực tế tại một số trường trước ngày 15/1/2010 và thông báo danh sách những đơn vị không được tuyển sinh trong năm 2010 vì không đáp ứng các nội dung yêu cầu công khai nói trên.

                                                                   (Theo Dân trí)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.