Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011 – 2012 (03/03/2012)

 

BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2011 – 2012
 
- Hình thức công khai: Trên website chính thức của Nhà trường và công khai tại Trường.
- Địa chỉ Website: cic.edu.vn 
TT
Thông tin
Đơn vị
Số lượng
1
Số ngành Trường đang đào tạo
 Ngành
15
2
Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
 Ngành
15
3
Diện tích đất của Trường
 Ha
14
4
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
 
 
4.1.
Diện tích phòng học các loại
m2
 
4.2.
Diện tích thư viện
m2
503
4.3.
Diện tích phòng thí nghiệm
m2
276
4.4.
Diện tích nhà xưởng thực hành
m2
6725
5
Diện tích sàn xây dựng kí túc xá của trường
m2
9140
6
Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn
Người
263
6.1
Giáo sư
-
0
6.2
Phó giáo sư
-
0
6.3.
TSKH, tiến sĩ
-
 
6.4
Thạc sỹ
-
87
6.5
Cử nhân
-
147
7
Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy
Người
 
7.1
Nghiên cứu sinh
-
 
7.2
Học viên cao học
-
 
7.3
Đại học
-
 
7.4
Cao đẳng
-
636
7.5
Trung cấp chuyên nghiệp
-
 
8
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
%
33
9
Mức học phí hệ chính quy năm 2011 - 2012
Tr. đồng/ năm
 
9.1
Tiến sỹ
 
 
9.2
Thạc sỹ
 
 
9.3
Đại học
 
 
9.4
Cao đẳng
 
8
10
Tổng thu năm 2010
Tỷ đồng
26
10.1
Từ ngân sách
 
14
10.2
Từ học phí, lệ phí
 
8
10.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 
 
10.4
Từ nguồn khác
 
4
Uông bí, ngày 25  tháng11 năm 2011
 HIỆU TRƯỞNG            
(Đã kí)                

Lương Văn Tiến        TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.