Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học năm học 2011 - 2012 (03/03/2012)

 

THÔNG BÁO
(Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học
năm học 2011 – 2012)
(Theo công văn số 7422/ BGD ĐT – KH TC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của
Bộ giáo dục và đào tạo)
 
STT
Nội dung
ĐV tính
Tổng số
I
Diện tích đất đai
ha
14
II
Diện tích sàn Xây dựng
m2
46.199
1
Giảng đường
 
 
 
- Số phòng
Phòng
119
 
- Tổng diện tích
m2
16.555
2
Phòng học máy tính
Phòng
14
 
- Số phòng
m2
840
 
- Tổng diện tích
Máy
623
3
Phòng học ngoại ngữ
 
 
 
- Số phòng
Phòng
01
 
- Tổng diện tích
m2
144
4
Thư viện
m2
503
5
Phòng thí nghiệm
 
 
 
- Số phòng
Phòng
04
 
- Tổng diện tích
m2
276
6
Xưởng thực tập, thực hành
 
 
 
Số phòng
phòng
54
 
Tổng diện tích
m2
6725
7
Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
 
 
 
Số phòng
Phòng
 227
 
Tổng diện tích
m2
9140
8
Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
m2
890
9
Diện tích khác
 
 
 
Diện tích hội trường
m2
1000
 
Diện tích nhà văn hoá
m2
-
 
Diện tích nhà thi đấu đa năng
m2
1.330
 
Diện tích bể bơi
m2
1.000
 
Diện tích sân vận động
m2
9.980
Uông bí, ngày 25  tháng 11 năm 2011
               HIỆU TRƯỞNG
                      (Đã kí)
 
 
               Lương Văn TiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.