Kế hoạch thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng Khóa 4 và liên thông Cao đẳng Khóa 3 năm 2012 (08/05/2012)

- Thời gian ôn thi tốt nghiệp từ ngày 07/5/2012 đến ngày 04/6/2012
- Xét tư cách thí sinh dự thi tốt nghiệp và thí sinh bảo vệ đồ án tốt nghiệp dự kiến ngày 25/5/2012.
- Thi tốt nghiệp từ ngày 05/6/2012.

Thi tốt nghiệp từ  ngày 05/6/2012.-Xét tư cách thí sinh dự thi tốt nghiệp và thí sinh bảo vệ đồ án tốt nghiệp dự kiến ngày 25/5/2012.-Thời gian  ôn thi tốt nghiệp từ ngày 07/5/2012 đến ngày 04/6/2012-Kế hoạch thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng Khóa 4 và liên thông Cao đẳng Khóa 3 năm 2012TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.