CÔNG KHAI VỀ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN (24/03/2010)

Đối với sinh viên sau tốt nghiệp ra trường kèm theo quyết định số: 256/QĐ - CĐCN&XD.

 

Chi tiết chuẩn đầu ra kèm theo tại đâyTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.