Phân công lại nhiệm vụ Bộ trưởng, Thứ trưởng ngành Giáo dục (26/05/2012)

(Dân trí) - Bộ GD- ĐT vừa có Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng ngành giáo dục.

Theo đó, nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau: Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP và Nghị định số 32/2008/NĐ-CP. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số cơ quan, đơn vị, địa bàn được Bộ trưởng phân công; được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình. Đối với nhữngvấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định.

Theo kế hoạch phân công công tác cụ thể, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Thanh tra. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Thứ trưởng khi thấy cần thiếtPhụ trách địa bàn: Các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách lĩnh vực công  tác Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên; Phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Bộ trưởng; Công tác Đảng và Đoàn thanh niên; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phụ trách lĩnh vực công tác giáo dục Mầm non; Giáo dục trẻ khuyết tật và hoà nhập; Giáo dục dân tộc; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Báo chí; Xuất bản; Cổ phần hóa doanh nghiệp; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác nữ của ngành; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Trần Quang Quý phụ trách lĩnh vực công tác: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế; Công tác học sinh, sinh viên; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; Quan hệ với Quốc hội và các bộ, ngành; Cải cách hành chính; Văn bằng chứng chỉ; Thi đua khen thưởng của ngành; Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Bộ; Phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; Dân quân tự vệ của cơ quan Bộ; Công tác công đoàn cơ quan Bộ; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga, lĩnh vực công tác: Giáo dục Đại học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo với nước ngoài; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.

Hồng Hạnh

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.