“Chương trình hành động: Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012”. (20/04/2010)

Kèm theo quyết định phê duyệt chương trình hành động ban hành ngày ( 20/4/2010) của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

 chi tiết mở file đính kèmTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.