Quyết định Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2012 (01/06/2012)

Căn cứ vào quyết định số 1551/QĐ-CĐCN&XD ngày 19/6/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­­­ường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

 

 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Số:   479 QĐ- CĐCN&XD                 
Uông Bí, ngày 1 tháng 6 năm 2012

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2012

                                                            
           Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng
 
       Căn cứ vào quyết định số 1551/QĐ-CĐCN&XD ngày 19/6/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­­­ường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.
      Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo và Đào tạo ban hành năm 2012.
      Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Đào tạo.   
                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2012 gồm các đồng chí có tên sau:
1
Đ/C Lương Văn Tiến
 Hiệu Trưởng
 Chủ tịch hội đồng
2
Đ/C Tô Văn Hưởng
 Phó Hiệu trưởng
 Phó chủ tịch hội đồng
3
Đ/C Nguyễn Thế Công
 Phó Hiệu trưởng
 Phó chủ tịch hội đồng
4
Đ/C Cù Chính Sen
 Phó phòng Đào tạo
 Uỷ viên thường trực
5
Đ/C Nguyễn Tiến Đạt
 Trưởng phòng Đào tạo
 Uỷ viên
6
Đ/C Đỗ Minh Chiến
 Trưởng phòng NCKH
 Uỷ viên
7
Đ/C Phan Đắc Yến
 P.Trưởng khoa Động lực
 Uỷ viên
8
Đ/C Hà Văn Lưu
 Trưởng khoa XD
 Uỷ viên
9
Đ/C Nguyễn Nam Phong
 Trưởng khoa KT
 Uỷ viên
10
Đ/C Lê Chí Thanh
 P.Trưởng khoa CK
 Uỷ viên
11
Đ/C Nguyễn T Minh Ngọc
 Trưởng khoa Kế toán
 Uỷ viên
12
Đ/C Lê Tuấn Đạt
 Trưởng Khoa Điện
 Uỷ viên
13
Đ/C Lê Thị Hải Sâm
 Trưởng trạm Y tế
 Uỷ viên
14
Đ/C Bùi Tuấn Anh
 Bí thư Đoàn TN
 Uỷ viên
15
Đ/C Nguyễn Văn Tuấn
 Giám đốc TT Đào tạo
 Uỷ viên
 
Điều 2: Hội đồng tuyển sinh nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo nội dung của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,các quy chế tuyển sinh dạy nghề và bổ túc văn hoá.
Điều 3: Đồng chí trưởng phòng Đào tạo, các phòng, khoa liên quan và các đồng chí có tên căn cứ quyết định thi hành.
     
Nơi nhận   
HIỆU TRƯỞNG
- Phòng ĐT
- Ban TS
-VP, các khoa

 

 

Lương Văn Tiến

                                                                                             
                                                            

 

 
 
                                                                                                               

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.