Quyết định Về việc thành lập ban cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh năm 2012 (01/06/2012)

Căn cứ vào quyết định số 1551/QĐ-CĐCN&XD ngày 19/6/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.
Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2012.

Quyết định Về việc thành lập ban cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh năm 2012 -Căn cứ vào quyết định số 1551/QĐ-CĐCN&XD ngày 19/6/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.<br /> 	Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2012.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.