Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường. (07/05/2010)

Nghiên cứu khoa học là một hình thức giáo dục ở bậc đại học và cao đẳng, là một khâu trong quá trình học tập qua đó đánh giá năng lực đào tạo của cơ sở. Một trường đại học, cao đẳng nếu không có hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) thì trường đó mới chỉ thực hiện một chức năng đào tạo chứ chưa đủ những tiêu chí tối thiểu để xếp loại cho dù ở những nhóm trường thứ hạng thấp.

 Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng đã xây dựng được uy tín và thương hiệu của mình trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh và một số Tỉnh lân cận, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nghề. Tuy nhiên hiện nay, Trường chúng ta đang ở một sân chơi mới, sân chơi dành cho các trường CĐ vì vậy chúng ta phải phấn đấu để trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Tỉnh nhà để tương xứng với vị thế của một trường CĐ. 

      Theo thống kê của phòng NCKH trước năm 2008 số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Bộ là rất ít chủ yếu là các sáng kiến cải tiến và các giải pháp hữu ích đơn giản phục vụ cho việc giảng dạy. Năm 2008 có 01 đề tài cấp Bộ do đồng chí Hoàng Minh Thuận làm chủ đề tài; năm 2009 có 01 đề tài cấp Bộ do đồng chí Lương Văn Tiến làm chủ đề tài, có 03 đề tài cấp trường và 59 sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu; năm 2010 dự kiến có 03 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp trường và 118 sáng kiến cải tiến. Như vậy ta có thể thấy công tác NCKH của trường chúng ta đang có bước khởi sắc, số lượng đăng ký các đề tài cấp Bộ, trường ngày một nhiều. Tuy nhiên các đề tài này mới dừng lại ở việc nghiên cứu thiết kế các mô hình phục vụ cho việc giảng dạy của nhà trường, do đó chưa có hàm lượng khoa học cao và giá trị kinh tế đem lại chưa lớn. Đặc biệt là chúng ta chưa có các đề tài chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh để phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và Tỉnh nhà.
Kết quả đạt được khiêm tốn trên là sự cố gắng nổ lực của một trường CĐ còn non trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học bởi số cán bộ đầu đàn còn thiếu, các cán bộ giảng dạy có học hàm học vị cao còn ít, chưa hợp tác với các chuyên gia bên ngoài dẫn tới hệ quả là không có các nhóm học thuật đủ mạnh để lan tỏa hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là nguyên nhân lớn dẫn tới việc khó khăn trong định hướng nghiên cứu của nhà trường. Bên cạnh đó các giáo viên tham gia giảng dạy ở bậc CĐ đa số là giảng viên trẻ chưa quen công tác nghiên cứu khoa học, thiếu kinh nghiệm. Giảng viên chưa tạo được sự tiếp cận giữa nhà trường và xã hội để phát hiện, nắm bắt và nhận định chính xác nhu cầu xã hội, cụ thể như nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp của nền kinh tế địa phương nói chung. Một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới việc NCKH  
. Giảng viên luôn bận rộn với công tác giảng dạy, thi cử, làm công tác chủ nhiệm, họ quả thực rất ít thời gian còn lại để ấp ủ, thiết kế, tiến hành một bài nghiên cứu mặc dù họ vẫn ý thức được vai trò và tầm quan trọng cúng như những tác động tích cực của công tác NCKH.
Để công tác NCKH  của nhà trường trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn và trở thành phong trào thi đua trong mỗi giáo viên bên cạnh công tác giảng dạy, nhà trường cần đưa ra một số giải pháp:
-  Đẩy mạnh phong trào tự nghiên cứu trong đội ngũ giảng viên của nhà trường, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo và nâng cao trình độ của giảng viên thông qua việc biên soạn bài giảng, tham gia các đề tài NCKH…
- Cộng tác với các chuyên gia nghiên cứu để hỗ trợ cho các lĩnh vực chưa phải thế mạnh của nhà trường, qua đó nâng cao trình độ cho CB nhà trường.
- Hợp tác trong hoạt động KH-CN giữa Nhà trường và các Sở, Ban ngành, các đơn vị liên quan trong địa bàn Tỉnh.
- Cần đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động KH-CN, trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm hiện đại và các thiết bị đo kiểm phục vụ cho NCKH.    
- Có các chế độ chính sách khuyến khích phù hợp để khích lệ phong trào NCKH trong nhà trường tạo nên một cuộc sống sôi động trong hoạt động khoa học và ứng dụng các thành tựu của NCKH vào thực tế.
       Đặc biệt trong năm 2010 nhà trường đã thực hiện chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác NCKH” qua đó đã xây dựng chương trình hành động nhằm năng cao hiệu quả NCKH bao gồm các nội dung:
- Ban hành qui định đã chỉnh lý hoàn thiện về công tác sáng kiến và NCKH.
- Tổ chức tập huấn cho CBGV về phương pháp NCKH theo tài liệu do Bộ GDĐT ban hành và đưa vào giảng dạy cho sinh viên hệ CĐ.
- Phát động phong trào “Mỗi người một sáng kiến, mỗi bộ phận một đề tài NCKH”. Phấn đấu mỗi năm có từ 5-6 đề tài NCKH cấp Bộ và 8-10 đề tài NCKH cấp trường.
      Có thể nói với những quyết tâm và chương trình hành động cụ thể trong những năm tới đây phong trào NCKH của Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng sẽ được nâng lên một tầm cao mới và trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của Tỉnh nhà cũng như khu vực Đông bắc bộ. 
 
                                                                                                               Minh ChiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.