THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (07/06/2010)

- Căn cứ Thông tư số: 25/2009/TT- BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
- Căn cứ Quyết định số: 574/QĐ- BXD ngày 27/5/2010 của Bộ Xây Dựng “về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình”;
- Căn cứ Quyết định số: 574/QĐ- BXD ngày 27/5/2010 của Bộ Xây Dựng “về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng mở lớp:

  + Lớp 1: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình. 
  + Lớp 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
1. Thời gian và địa điểm học như sau: 
   - Thời gian: Dự kiến khai giảng: Ngày 01/7/2010.
   - Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
      Địa chỉ: Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh.
2. Kinh phí: 
 a. Kinh phí lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:
   - Đối tượng xã hội:  1.700.000 đồng/01 học viên.
   - Riêng đối với sinh viên của Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng ngay sau khi tốt nghiệp mà đăng ký học ngay thì mức thu: 1.300.000 đ/01 học viên.
 b. Kinh phí lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
   - Đối tượng xã hội:  800.000 đồng/01 học viên.
   - Riêng đối với sinh viên của Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng ngay sau khi tốt nghiệp mà đăng ký học ngay thì mức thu: 600.000 đ/01 học viên.
3. Đối tượng dự học: Các cá nhân có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng. 
4. Thủ tục đăng ký dự học: 
   - Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học gửi công văn hoặc danh sách học viên tham dự khóa học cho ban tổ chức lớp học (nộp trước ngày khai giảng 05 ngày). 
   - Hồ sơ nhập học: 01 Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên (có công chứng), 01 bản sao chứng minh thư (có công chứng) và 02 ảnh 4x6. 
5. Kết thúc khóa học: học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng. 
   Mọi chi tiết xin liên:
   Trung tâm đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
   Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí – Quảng Ninh
   Điện thoại: 033 2473 459 ;  DĐ : 0902136118; Fax : 033 3854302
 
            
                                                                                                                   TTĐTTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.