Kế hoạch nghỉ hè năm học 2012 (27/06/2012)

tt
Họ tên giáo viên
Thời gian nghỉ
Ghi chú
1
Lê Tuấn Đạt
Đi học nâng cao trình độ tại Hà Nội
 
2
Nguyễn Tuấn Khanh
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 20/7/12
 
3
Nguyễn Thị Bột
Từ ngày 2/7 đến hết ngày 24/7/12
 
4
Nguyễn Thị Huyên
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
5
Lê Thị Hà
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
6
Nguyễn Thị Bằng
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
7
Phan Thị Thoa
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
8
Lê Xuân Trường
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
9
Vũ Văn Hồng
Từ ngày 2/7 đến hết ngày 24/7/12
 
10
Phạm Văn Khiên
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
11
Lê Xuân Hải
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
12
Lưu Thế Mạnh
Chưa được nghỉ hè, bố trí nghỉ hè sau
Dạy hè từ ngày 02/7/12 đến ngày 31/7/12 (lớp Bổ túc TCCN điện công nghiệp Hạ Long về trường học tập)
13
Lê Thanh Tình
Đi học nâng cao trình độ tại Hà Nội
 
14
Bùi Tuấn Anh
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
15
Bùi Tiến Thành
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
16
Nguyễn Trọng Thanh
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
17
Nguyễn Bá Quyết
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
18
Đào Văn Vũ
Chưa được nghỉ hè, bố trí nghỉ hè sau
Dạy hè từ ngày 01/7/12 đến ngày 31/7/12 (lớp Bổ túc TCCNđiện công nghiệp Hải Dương về trường học tập)
19
Hoàng Thị Hạnh
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
20
Phạm Tuấn Trung
Đi học nâng cao trình độ tại Hà Nội
 
21
Nguyễn Duy Linh
Từ ngày 5/7 đến hết ngày 27/7/12
 
 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                          Lê Tuấn ĐạtTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.