Thông báo "V/v Khảo sát năng lực sử dụng thiết bị của giáo viên" (19/06/2010)

       Kính gửi: Các Phòng, Khoa 

      Để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (tiêu chuẩn 5 về giảng viên) đồng thời đánh giá năng lực sử dụng thiết bị của giáo viên trong quá trình giảng dạy, Phòng NCKH tổ chức khảo sát giáo viên tại các đơn vị. Những thông tin này giúp nhà trường biết được năng lực sử dụng thiết bị của giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giảng dạy, cụ thể như sau: 

- Đối tượng khảo sát

Giáo viên và cán bộ quản lý của các đơn vị tham gia đào tạo.  

- Thời gian

Các đơn vị nhận phiếu khảo sát và phát cho giáo viên, sau đó thu lại và nộp về Phòng NCKH chậm nhất vào ngày 24/6/2010.

Nhận được thông báo này Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ.

* Download mẫu phiếu khảo sát Năng lực sử dụng thiết bị của giáo viên:

  - Mẫu dành cho cán bộ quản lý tại đây

  - Mẫu dành cho cán bộ quản lý tại đây

 

                                                                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                                    Lương Văn TiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.