Điểm tổng kết năm học 2011 - 2012 (04/07/2012)

Điểm tổng kết các lớp hệ CĐ,TH..

Cao đẳng du lịch K6 Cao đẳng du lịch K5 Tín chỉ Tin K5
TH Tin K6 & CĐ Tin K5

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.