KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐỢT 1 HỆ CĐCN, TCCN, CĐN, TCN, BỔ TÚC NĂM 2012 (04/09/2012)

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2012, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng xin thông báo đến các HS-SV về thời gian, địa điểm và hồ sơ nhập học đợt 1 năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

 - Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

+ Ngày nhập học: 27/8/2012
+ Hồ sơ nhập học bao gồm:
Hồ sơ học sinh – sinh viên (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Bản sao giấy khai sinh (công chứng);
Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012 (công chứng);
Bản sao học bạ THPT (công chứng);
Giấy khám sức khỏe (bệnh viện cấp huyện hoặc trung tâm y tế cấp);
03 ảnh 3 x 4 cm (chụp mới nhất);
Giấy báo nhập học (bản chính);
Phiếu thay đổi nhân khẩu có xác nhận của địa phương (đối với SV ngoài tỉnh Quảng Ninh);
Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với học sinh nam);
Chứng minh thư (photocopy).
  (trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo nhập học mà có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến nhập học theo quy định )
Danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng xem chi tiết tại đây
- Hệ Bổ túc
+ Ngày nhập học: 05/9/2012.
+ Hồ sơ nhập học bao gồm:
03 ảnh 3 x 4 cm (chụp mới nhất);
Giấy báo nhập học (bản chính);
Phiếu thay đổi nhân khẩu có xác nhận của địa phương (đối với SV ngoài tỉnh Quảng Ninh);
Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với học sinh nam trên 17 tuổi);
Chứng minh thư (photocopy).
 
- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
+ Ngày nhập học: 06/9/2012.
+ Hồ sơ nhập học bao gồm:
Hồ sơ học sinh – sinh viên (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Bản sao giấy khai sinh (công chứng);
Bản sao Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012 hặc giấy chứng nhận học hết lớp 12 (công chứng);
Bản sao học bạ THPT (công chứng);
Giấy khám sức khỏe (bệnh viện cấp huyện hoặc trung tâm y tế cấp);
03 ảnh 3 x 4 cm (chụp mới nhất);
Giấy báo nhập học (bản chính);
Phiếu thay đổi nhân khẩu có xác nhận của địa phương (đối với SV ngoài tỉnh Quảng Ninh);
Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với học sinh nam);
Chứng minh thư (photocopy).
 
- Hệ Cao đẳng nghề
+ Ngày nhập học: 06/9/2012.
+ Hồ sơ nhập học bao gồm:
Hồ sơ học sinh – sinh viên (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Bản sao giấy khai sinh (công chứng);
Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012 (công chứng);
Bản sao học bạ THPT (công chứng);
Giấy khám sức khỏe (bệnh viện cấp huyện hoặc trung tâm y tế cấp);
03 ảnh 3 x 4 cm (chụp mới nhất);
Giấy báo nhập học (bản chính);
Phiếu thay đổi nhân khẩu có xác nhận của địa phương (đối với SV ngoài tỉnh Quảng Ninh);
Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với học sinh nam);
Chứng minh thư (photocopy).
 
- Hệ Trung cấp nghề
+ Ngày nhập học: 06/9/2012.
+ Hồ sơ nhập học bao gồm:
Hồ sơ học sinh – sinh viên (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Bản sao giấy khai sinh (công chứng);
Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012 (công chứng);
Bản sao học bạ THPT (công chứng);
Giấy khám sức khỏe (bệnh viện cấp huyện hoặc trung tâm y tế cấp);
03 ảnh 3 x 4 cm (chụp mới nhất);
Giấy báo nhập học (bản chính);
Phiếu thay đổi nhân khẩu có xác nhận của địa phương (đối với SV ngoài tỉnh Quảng Ninh);
Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với học sinh nam trên 17 tuổi);
Chứng minh thư (photocopy).
Lưu ý: Khi nhập học, thí sinh đem theo bản chính học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012, CMND và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để đối chiếu;
 
Địa điểm nhập học:
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh).
 
Đối với thí sinh nộp hồ sơ tại trường sau ngày 25/08 nếu không nhận được giấy báo tại địa chỉ trên bao thư (bao thư nộp khi nộp hồ sơ ĐKDT), xin liên hệ trực tiếp Ban tuyển sinh để giải quyết.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.