Thông báo về việc hoàn thiện bản phân công chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động tháng của các cán bộ (05/10/2012)

Để tăng cường vai trò chủ động và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong từng đơn vị. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị hoàn thành một số nội dung công việc theo như thông báo sau:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.