HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (07/10/2012)

Uông Bí, ngày 01/10/2012

Căn cứ vào chủ trương chung của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đa ngành, đa nghề, tạo được nhiều cơ hội lựa chọn học tập cho mọi đối tượng. Ngày 01/10/2012, Khoa Điện tiến hành tổ chức hội thảo xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết Tín chỉ Liên thông từ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện. Các đồng chí Trưởng, phó khoa cùng với các Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, xem xét, trên cơ so sánh các môn học của Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề với chương trình Cao đẳng tín chỉ, từ đó tổng hợp số học phần cần bổ sung nội dung còn thiếu, học phần học mới. Các đồng chí trong Tiểu ban cùng nhau phân tích và tranh luận, đi đến thống nhất thống nhất cấu trúc của chương trình khung và chương trình chi tiết, tên môn, số lượng môn học, thời lượng, đều đảm bảo  phù hợp với yêu cầu đào tạo tín chỉ cũng như kiến thức cần có để sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng với công việc thực tế tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệ. Đồng thời căn cứ với điều kiện cơ sở vật chất , điều kiện thực tế, năng lực giáo viên của Nhà trường, từ đó xây dựng hoàn chỉnh chương trình khung và chương trình chi tiết Tín chỉ Liên thông từ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.