Kế hoạch Khai giảng năm học 2012-2013 (08/10/2012)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013.
Nhà trường lập kế hoạch khai giảng năm học 2012-2013 cho HSSV các lớp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp và  hê Dạy nghề tuyển sinh năm 2012 như  sau:
1. Thời gian khai giảng
Ngày 10/10/2012    
2. Địa điểm
Sân trường trước cửa Hội trường đa năng
3. Thành phần dự
- Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên khối đào tạo.
- Toàn thể HSSV các lớp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp và hệ dạy nghề tuyển sinh năm 2012.
-  Cán bộ lớp và cán bộ đoàn các lớp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp và hệ dạy nghề khóa cũ
- HSSV các hệ của khóa cũ học buổi sáng vào ngày Khai giảng.
4. Nội dung
- Khai giảng năm học mới.
-  Phát động hưởng ứng phong trào thi đua năm học mới.
5. Công tác chuẩn bị
a. Phòng Đào tạo
Chù trì chính cho lễ khai giảng năm học
b. Phòng Công tác HSSV
- Chuẩn bị loa đài, lọ hoa, bàn ghế cho cán bộ, giáo viên.
- Trang trí khánh tiết, cắt chữ :  “Lễ khai giảng năm học 2012-2013”                   
- Tập trung học sinh đầu giờ.
- Liên hệ với đội trống hội xuân Yên tử  để đánh trống hoà âm hưởng ứng lễ khai giảng.
- Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.
c. Phòng nghiên cứu khoa học
- Chụp ảnh lưu niệm và  đưa thông tin lên  mạng
d. Đoàn Thanh niên
Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng (thời gian khoảng 30 phút).
e. Các Khoa
- Thông báo đến toàn thể giáo viên và HSSV các lớp thuộc thành phần trên.
-  Chuẩn bị đủ ghế ngồi cho HSSV của Khoa mình.
- Tập trung học sinh đầu giờ.
          Hiệu trưởng yêu cầu các Phòng, Khoa liên quan chuẩn bị tốt cho buổi lễ khai giảng năm học 2012-2013 đạt hiệu quả./. 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.