Hội nghị sư phạm năm học 2012-2013 Trung tâm Đào tạo (18/10/2012)

Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà trường, ngày 6/10/2012 diễn ra Hội nghị sư phạm trung tâm Đào tạo năm học (2012-2013) nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong năm học (2011-2012)

Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà trường, ngày 6/10/2012 diễn ra Hội nghị sư phạm trung tâm Đào tạo năm học (2012-2013) nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong năm học (2011-2012), những ưu, nhược điểm còn tồn tại, biện pháp khắc phục. Cũng từ hội nghị này, giáo viên có thể bày tỏ được quan điểm tranh luận của mình về công tác chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, xây dựng bài giảng , sáng kiến cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện, những mặt mạnh, mặt chưa mạnh, những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong đào tạo và giáo dục. Đồng thời vạch ra phương hướng thực hiện trong năm học (2012-2013). Hội nghị sư phạm đã hội tụ được tư duy, trí tuệ tổng thể của từng cá nhân, nhằm xây dựng bản báo cáo, định hướng thực hiện trong năm học tới, góp phần cho sự thành công của Hội nghị, tiến tới là Hội nghị sư phạm cấp trường.

Về dự Hội nghị sư phạm có Nhà giáo ưu tú – Bí thư  Đảng Ủy – Hiệu trưởng Nhà trường –  Tiến sĩ Lương Văn Tiến, các thầy trong ban giám hiệu, đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm cùng toàn thể các  đồng chí giáo viên trung tâm Đào tạo.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.