Tiến độ đào tạo năm học 2012-2013 (24/10/2012)

Tiến độ đào tạo năm học 2012-2013 Trung tâm Đào tạo

Click vào đây để tải file tiến độ chung các lớp

Click vào đây để tải file tiến độ lớp CĐ Du lịch K5

Click vào đây để tải file tiến độ lớp CĐ Du lịch K6

Click vào đây để tải file tiến độ lớp CĐ Tin K5

Click vào đây để tải file tiến độ lớp CĐ Tin K6

Click vào đây để tải file tiến độ lớp CĐ Tin K7
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.